जर्मन हस्तनिर्मित धूम्रपान गर्ने (धूप)

जब काठको एकै टुक्राबाट कोरिएको छ, जर्मन धूम्रपान गर्नेहरू वास्तवमा दुई टुक्रा छन् कि एक एकीकृत टुक्रा बनाउन सँगै फिट। को आधार धूम्रपान गर्ने जहाँ धूपको शंकुलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ र यसको खाली पट्टिबाट माथि धूम्रपान गर्ने शंकुमा फिट हुन्छ।
  • 1
  • 2


  • 1
  • 2
×
स्वागतम न्यूकमर