देशभक्त क्रिसमस सजावट

देशभक्त बल गहने। ताराहरु र पट्टिहरु गहने एक महान हो सजावट तेसका लागि देशभक्त क्रिसमस रूख युएस एयरफोर्स, युएस नेवी, युएस सेना र युएस मरीन कोर गहनहरू कुनै पनि क्रिसमस रूखमा सबै थोरै थप थपिएका छन्।


×
स्वागतम न्यूकमर